Harri Aalto

ISO-standardit, liiketoimintaprosessit ja strategiatyö ovat eritysosaamistani. Takaan, että asiat etenevät käytännönläheisesti ja nopeasti - heti alusta lähtien.

Avaintaitoja

  • Vaativien kehitysprojektien vetäminen
  • Nopea ja suoraviivainen toiminta
  • Kiteytetty ja ymmärrettävä dokumentointi
  • Kehitystyön fasilitointi

Valitut Projektit

Integroitu johtamisjärjestelmä

2020 - 2021

Toimin projektipäällikkönä, fasilitaattorina, dokumentoijana sekä kouluttajana noin 30 henkilöä työllistävän yrityksen laatu-, ympäristö-, ja työturvallisuusjärjestelmän toteuttamisessa. Projektissa kehitettiin ja dokumentointiin johtamisjärjestelmä, liiketoimintaprosessit, uusia toimintatapoja ja työkaluja koskien koko yrityksen toimintaa. Koko projektin kesto oli 1,5 vuotta ja järjestelmä sertifioitiin ISO9001, ISO14001 ja ISO45001 standarien vaatimukset täyttävästi.

Tiedonhallinnan kehitysprojekti

2019 - 2021

Toimin projektipäällikkönä ja ratkaisuarkkitehtina >100 henkilöä työllistävän kansainvälisen teknologiayhtiön laajassa ja vaativassa tiedonhallintaprojektissa, joka kesti yhteensä 2 vuotta. Projektissa uudistettiin kokonaan yrityksen tuotetiedon hallinta ja sen liiketoimintaprosesseihin liittyvän keskeisen tiedon hallinta. Toteutuksen suunnittelun sekä toteutuksen vetämisen ja dokumentoinnin lisäksi koulutin koko henkilökunnan uuden järjestelmän käyttöön.