JJS Konsulttiverkko Oy
Jouni Nieminen

Esittely

Yli 15 vuoden kokemus operatiivisesta kehittämisestä ja Leanistä keskisuurissa ja isoissa Skandinaavisissa yrityksissä ja julkishallinnon organisaatioissa. Vahvuutena Leanin soveltaminen palvelu- ja asiantuntijaorganisaatioissa eri toimialoilla vähittäiskaupasta B2B-palveluihin. Lean-toimeksiannot palkittu useasti "Vuoden Lean-teko" palkinnolla.

Työnantajat

Konsulttiverkko loka 2017 - jatkuva
Perustaja ja konsultti
CSI Business Consulting Finland (Value Flow Oy) touko 2012 - jatkuva
Lean-asiantuntija, johdon konsultti ja yrittäjä
Aditro syys 2004 - touko 2012
Lean Navigator, johdon konsultti
Lukuisia IT-yrityksiä syys 1998 - syys 2004
Ohjelmistoarkkitehti, IT-tuoteyrityksen perustaja, pre-sales konsultti ja ohjelmistokehittäjä

Valittu kokemus/valitut projektit

Ruoan verkkokauppatoimitusten sujuvoittaminen

Ruoan verkkokauppatilausten keräilyn ja toimitusten tehostaminen sekä jatkuvan parantamisen toiminnan jalkauttaminen suomalaisen vähittäiskauppaketjun hypermarketeissa.

Lean-pilottihanke Skandinaavisessa lentoyhtiössä

Lean-pilottihankkeen läpivienti lentoyhtiön miehistösuunnittelussa tuotannonsuunnittelusta tuotantoon. Lean-projektipäälliköiden, esimiesten ja suunnittelijoiden Lean-koulutus ja hankkeen aikainen valmennus. Koko yrityksen kattavan Lean-ohjelman suunnittelun ja toteutuksen tuki.

Lean-kehitysprojektit yliopistolla

Lean-valmennus ja työpajojen fasilitointi osana suomalaisen yliopiston Lean-kehitysprojekteja. Kehitysprojektien kohteina erilaiset hallinnolliset prosessit mm. toimitilojen hallinta, uusien työntekijöiden perehdytys, tapahtumien järjestäminen, IT-tukipalvelut, tutkimuspalvelut, talousohjaus ja ulkoinen rahoitus.

Johtoryhmän Lean-valmennus

Suomessa laajasti hoiva- ja asumispalveluja tarjoavan organisaation johtoryhmän Lean-valmennus. Operatiivisten ongelmien ratkaisu sekä johtamisjärjestelmän kehittäminen systemaattisen ongelmanratkaisun menetelmin.

Skandinaavinen Lean-ohjelma

Lean-ohjelman suunnittelu ja aloitus eurooppalaisessa luotonhallinnan palveluyrityksessä Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa sekä myöhemmin myös Suomessa. Sisäisten Lean-valmentajien kouluttaminen ja jatkovalmennus Lean-pilottiprojekteissa mm. asiakaspalvelussa ja luotonhallinnassa.

Lean nykytila-analyysi

Analyysi kehityspotentiaalista suomalaisessa erikoistavara-alan kauppaketjussa, jossa n. 70 myymälää. Lean nykytila-analyysin tarkastelussa mm. myymälätoiminnot, asiakaspalvelu, varastot ja miehitys. Loppuraportissa operatiivisten ongelmien esittely, määrällistäminen ja analyysi, joiden pohjalta esitetty yrityksen johtoryhmälle suositukset toimenpiteiksi.

Lean-kehitysprojekti varasto- ja logistiikkatoiminnoissa

60 M€ liikevaihtoa tekevä maahantuontiyhtiö halusi tehostaa varastonhallinnan ja logistiikan toimintojaan. Tunnistettiin tehostamispotentiaali Lean nykytila-analyysin avulla. Annettiin suositus Lean-ohjelman käynnistämisestä ja jalkautettiin tarvittavat ratkaisut (mm. päivittäisjohtaminen, 5S).

Lean-pilotit pankissa

Lean-ohjelman suunnittelu, uuden Lean-asiantuntijatiimin koulutus ja valmennus suomalaisessa pankissa. Pankin asiakaspalvelun ja taustaprosessien Lean-pilottiprojektien tuki.