Ove Spångdahl

Ove Spångdahl

Projekt- & förändringsledare, Sourcing/supply chain, commercial & contract management

Ove Spångdahl är en nyfiken specialiserad och rutinerad konsult och generalist inom bl.a produkt & tjänsteutveckling, projekt- & förändringsledning, affärsutveckling, samt inköp, upphandling och supply chain management.

Han har ett smidigt, strukturerat, och innovativt arbetssätt med erfarenhet från flera olika branscher, bl.a tlllverkningsindustri, IT/Telekom, elektronik, mekatronik, retail/FMCG & transportbranschen.

Ove har flera års erfarenhet som ledare & chef på olika nivåer. Han har även arbetat med bl.a organisationsutveckling, programledning och infört nya arbetssätt i olika organisationer.

Han har god erfarenhet inom bl.a molnbaserade lösningar, IoT, ERP,/CRM, affärsmodellering, behovs- och kravanalyser samt tester/provning.

Ove har erfarenhet från globalt utvecklingsarbete, strategisk sourcing & outsourcing och contract management.
Han har erfarenhet från små, medel & stora organisationer på olika nivåer, bl a som Interimledare.

Ansvarig affärsledare:

Åke Holmberg

ake.holmberg@berotec.se

+46709313311

Huvudkompetenser

5

Expert inom området

Är mycket kompetent inom området och kan arbeta i ledande befattning.

Project Management

Affärsutveckling

Supply Chain Management

Ledarskap/organisation

Procurement

4

Mycket hög kompetens

Arbetar självständigt och kan leda, bilda och utveckla inom området.

Förändringsledare

Retail Industry

Interim Manager

Produktutveckling

Tillverkningsindustrin

Strategisk inköp

Contract management

Commercial Agreements

Information Technology

3

Hög kompetens

Har haft flera uppdrag inom området och kan arbeta självständigt.

Affärssystem/ERP flera olika system

Outsourcing

Här hittar du definitionerna av våra kompetensnivåer.

Utvalda projekt och uppdrag

Konsult L&M Development

Branschoberoende konsult med specialistområden inom projektledning, supply, sourcing & procurement, affärsutveckling, outsourcing, förändrings- och organisationsprojekt, produkt- & tjänsteutveckling,

Interim ledare, affärsutveckling

Interimuppdrag på Stoxy Solutions, ett Scania associerat bolag.
Stoxy Solutions utvecklade elektrifierade transportlösningar på uppdrag av industriella storägare.
Jag attraherade stora Europeiska transportföretag, signar LOI med kund-intressenter för att utveckla kravställning och samarbeten.
Komplexa produkter, många intressenter och ny teknik som ställde ovanligt stora krav på att etablera relationer vars intressenter kom med input så att vi kunde utveckla vårt erbjudande och marknadskoncept "utifrån och in".

Supply chain & Upphandlingsansvarig

Kommersiellt inköps- och upphandlingsansvar och kategoristyrning för olika upphandlings- och utvecklingsprojekt med ca 1,2 MDRSEK i affärsvärde.

Agila arbetssätt och ledarskap med Lean & Kanban. Kommersiell projektledning med bl.a RFI/RFQ, förhandling & avtal, villkor, compliance.

Arbetsområden: elektronik, mekatronik, embedded system, ergonomi och kablage.
Ansenlig del av arbetet är human interface controls (HMI), till ny lastbil- och bussmodell.
Leverantörer var lokaliserade i bl.a i Asien, Europa, USA & Sydamerika. Kvalitetssäkringsarbetet är omfattande.
Arbetet innehåller även att granska & analysera leverantörskedjor för att identifiera besparingar och förbättringar.

Konsult, projektledare

Projektledare för stor Internationell industrikund i Europa bytte ERP, Affärssystem.

IBS

Senior projektledare

TDC (idag Tele2) erbjöd Nordiska kunder data- & telekommunikations- & molnbaserade lösningar.
Jag etablerar projektkontoret i Sverige som vi därefter lokalanpassar och implementerar i Finland, Norge och Danmark.

2004-2006
Projektledare för storkunder i Norden. Ansvarar för kundprojekt inom bank- & finans där vi levererade nya datakom-nät (WAN) samt telefoni-lösningar . Höga krav på bl.a säkerhet, struktur, metodik, projektledning & dokumentation. Krävde mkt hög kundförståelse samt teknisk och affärsmässig kompetens inom data- & telekom, molntjänster och IT-säkerhet.

2001 - 2003 Chef projektkontoret
Jag tog ansvar för att bygga upp kundprojektkontoret (PMO) i Sverige och hjälper till med att starta i Finland, Norge & Danmark. Direktrapporterande var +20 personer. Jag utvecklade gemensamt arbetssätt. Ansvarade för att sätta KPI’er, gemensamma och individuella mål. Bygger upp projektkontoret & utvecklar företagsanpassad projektmodell.
2000 - 2001 Senior Projektledare
• Jag inför bl.a en gemensam projektmodell.
• Projektledare för Swedbanks nya datakom nät. Komplex organisation med många intressenter, säkerhetskrav och tekniska frågeställningar (t.ex kryptering, redundans).

TDC

Konsult, projektledare

Jag tar ansvar för NK-affären med syfte att utveckla, erbjuda, signa och projektleda NK-projektet med ca 100 olika företagskunder. Utvecklar betal- & kontokortlösning för samtliga butiker. Kunderna var samtliga NK företag som ingår i NK gallerian.
Byte av säljstödsystem & affärssystem, LAN, WAN och kontokortslösning samt kundklubbslösning för NK-kortmedlemmar.

Retail Industry

Tieto

IT-chef, projektledare, upphandlingsansvarig

1993-1997 IT-chef retail, Telias butikskedja
IT-chef för Telia butik AB & huvudprojektledare för nytt affärs- och försäljningssystem för butikskedjan inkl kortlösning och utveckling av försäkringsprodukter (bl.a för mobiltelefoner). I ansvaret ingick IT-ledning, IT-strategi, förvaltning inkl IT-sourcing & upphandling. Budget & personalansvar.
I arbetet ingick kravställning, informations/data-modellering, projektledning.
Upphandling av nytt säljstödsystem för butikskedjan. Utvecklar postorder och e-commerce.
Etablerar ny support & förvaltn.organisation.

1987 – 1992 Projektledare för hela kedjan i Sverige & IT-ansvarig, region Sthlm
Projektledare för att datorisera Telias butikskedja, då en av Sveriges då största butikskedjor. Inköpsansvar för IT produkter och tjänster. Leverantörsansvar i beställarrollen. Datorisering Telias butikskedja inkl regionala kontor + ekonomiavdelningar samt centrala Huvudkontorsfunktioner. Komplex miljö & komplex organisation med 40 självständiga & resultatansvariga teleområden.
Utbildningsansvarig för omkring 1200 kollegor inom olika yrkesroller, bl.a ekonomiavdelningar, säljpersonal, lagerpersonal, chefer och övrig administration.

1986 -1987 Telecom - system engineer, arbetar med migrering av telekom från analog till digital teknik

Affärssystem/ERP flera olika system

Project Management

Förändringsledare

Telia