Fady Ishaq

Fady Ishaq

Beräkningsingenjör med fokus på CFD

Fady är en erfaren beräkningsingenjör inom strömningsmekanik och värmeöverföring. Som konsult i mer än 15 år och över 100 projekt har Fady lärt sig att hantera CFD-uppdrag av många olika karaktärer. Detta har varit allt från att hjälpa kunder med att bygga upp CFD verksamheter på plats eller jobba som resurs i situationer då kunderna är pressade i sina projekt. Under flera år har Fady också stöttat många industriföretag med CFD simuleringar via konsultkontoret, antingen själv som utförare eller uppdragsledare åt mindre erfarna CFD ingenjörer.

Fady's förmåga av att skapa sig en förståelse av kundernas behov och formulera en projektplan som leder till effektiva och praktiska CFD simuleringar har varit uppskattat av kunderna.

Ansvarig affärsledare:

Karl Hedberg

karl.hedberg@berotec.se

0727020510

Huvudkompetenser

4

Mycket hög kompetens

Arbetar självständigt och kan leda, bilda och utveckla inom området.

thermal analysis

STAR-CCM+

Beta ANSA

CFD

strömningsteknik

3

Hög kompetens

Har haft flera uppdrag inom området och kan arbeta självständigt.

SpaceClaim

ANSYS Fluent

Här hittar du definitionerna av våra kompetensnivåer.

Utvalda projekt och uppdrag

Konsult/CFD ingenjör

Hade en team-ledarroll på kontoret. Ansvarade, utförde och ibland även projektledde CFD uppdrag mot diverse industriföretag. Kunderna verkar bland annat i dessa branscher:
elektronik, medicin-teknik, fordonsindustrin, hushållsapparater, vattenkraft, kärnkraft mm

CFD simuleringarna har tillämpats inom elektronikkylning, klimatkomfort, batterikylning, termiska analyser i medicinska apparaturer, motorutveckling, sprayanalyser i inhalatorer, partikelinducerade erosion, vindanalyser mm,

thermal analysis

SpaceClaim

CFD

ANSYS Workbench

ANSYS Fluent

StarCCM+

Beta ANSA

strömningsmekanik

spray simulering

FS Dynamics

Konsult/CFD ingenjör

Var med att bygga upp en CFD verksamhet på transmissionsavdelningens beräkningsgrupp. Utvecklade CFD metoder och analyser för att stötta konstruktionsgrupperna inom avdelningen. CFD simuleringarna var till hjälp för att utvärdera hur väl olika koncept fungerade med avseende på kylning och smörjning. Koncept på system och komponenter så som elmotorer, växlar, lager, pumpar och bromsar.

Fordonsindustri

thermal analysis

SpaceClaim

Pumpar

elmotorkylning

oljesystem

kylning av bromssystem

XFLOW

Beta ANSA

Flerfas-simulering

CFD

STAR-CCM+

Scania