Mattias Svanström

Mattias Svanström

Mjukvaruutvecklare med driv att förstå och förklara

Mattias har mer än 20 års erfarenhet inom forskning, utbildning, mjukvaruutveckling och design av inbyggda system. Med sin grund i signalbehandling och programmering har han arbetat som universitetslärare, mjukvaruutvecklare, teamledare, Scrum master, produktägare, samt kvalitetsansvarig för ubildningar. Hans pedagogiska förmåga och fokus på att hitta enkla och effektiva lösningar gör honom till en kvalificerad resurs i många projekt.

Ansvarig affärsledare:

Niklas Rengfors

niklas.rengfors@berotec.se

0724542080

Huvudkompetenser

5

Expert inom området

Är mycket kompetent inom området och kan arbeta i ledande befattning.

Dokumentation

C

Python

Utbildning

Git

Utbildning

Drivrutiner

4

Mycket hög kompetens

Arbetar självständigt och kan leda, bilda och utveckla inom området.

Inbyggda system

C++

DSP

Telekommunikation

Assembler

GNU / Linux

Mjukvarudesign

3

Hög kompetens

Har haft flera uppdrag inom området och kan arbeta självständigt.

Nätverksprotokoll

Realtidssystem

Operativsystem

OSE

Projektledning

Ekonomi och budget

Microsoft Office Excel

Java

Testmetodik

Scrum Master

Projektplanering

Scrum Product Owner

Produktägare

Ekonomi och budget

Scrum Master

VHDL

FPGA

2

Medelkompetens

Arbetat inom området i 1-3 år och hanterar viss svårighetsgrad.

Bildbehandling

Visual Basic for Applications (VBA)

Elektronik

Här hittar du definitionerna av våra kompetensnivåer.

Utvalda projekt och uppdrag

Kvalitetsansvarig och författare av utbildningsmaterial

Mattias arbetade med att ta fram och vidareutveckla kursmaterial inom områden relaterade till mjukvaruutveckling och inbyggda system. Han hjälpte till vid försäljning
och genomförande av kurser, samt deltog i personliga intervjuer vid nyrekryteringar. Hans pedagogiska färdigheter och vana vid utbildningsmaterial resulterade i väsentligt höjd kvalitet på ett flertal kursmaterial, vilket återspeglade sig i höga betyg på kursutvärderingar.

Dokumentation

Utbildning

Utbildning

MindRoad Academy

Scrum produktägare

Mattias hade en position som Scrum-produktägare för utvecklingen av verktyg.
Positionen innebar synkronisering med kunder och med det utvecklingsteam som var fokuserat på interna verktyg för DSP-utveckling. Hans förmåga att organisera arbete, och att se användarnas
sida av vad vi utvecklar, gjorde att kontakten med internationella utvecklingsteam som använde verktygen förbättrades avsevärt.

Scrum Product Owner

Projektplanering

MediaTek

Mjukvaruutvecklare

Mattias arbetade som mjukvaruutvecklare inom DSP design. Uppgifterna kretsade kring simuleringsmiljön för DSP:er, kring tester, och kring interna verktyg. Arbetet innebar
mestadels utveckling i C++ och Python, men även små inslag av hårdvarufixar i Verilog. I en
organisation med många juniora utvecklare bidrog hans erfarenhet av mjukvaruutvecklingsprinciper
till att påverkat de utvecklade verktygen till att bli enklare och robustare.
Mattias satt även med i ett stort antal rekryteringsintervjuer.

Assembler

Python

C++

Testmetodik

DSP

Python

C++

MediaTek

Scrum master

Mattias fick ansvar som Scrum-master för ett av utvecklingsteamen på MediaTek. Det innebar ett utökat ansvar för kontakter med produktägaren, ansvar för att hålla i planering och rapportering, samt ett större ansvar för teamets medlemmar, något som väl passade hans strukturerade arbetssätt.

Dokumentation

Scrum Master

Projektplanering

Scrum Master

MediaTek

Mjukvaruutvecklare

Mattias arbetade med utredning och prototyputveckling av Ericssons interna lasttestverktyg. Arbetet
innebar att undersöka möjligheten att flytta över en del av denna produkt till Ericssons egenutvecklade DSP med many-corearkitektur.
Mattias tidigare arbete inom detta område bidrog till att det kunde fattas underbyggda beslut
om vilken hårdvaruplattform som var mest lovande för framtiden.

DSP

Ericsson

Mjukvaruutvecklare

Mattias arbetade med utveckling av ett demosystem för att sälja 4G-tekniken (LTE) till
Ericssons första 4G-kunder, följt av design och utveckling av ett demosystem för avancerade finesser i kommande standarder, LTE Advanced. Arbetet innebar DSP-programmering av Ericssons many-core arkitektur och viss utveckling på PowerPc-arkitektur i C, samt utveckling av användargränssnitt i Java. Mattias ingick i ett litet team med starka utvecklare, som lyckades göra det system som sålde in LTE-tekniken till
de första 4G-operatörerna i USA.

Java

C

Telekommunikation

DSP

Ericsson

Systemdesigner

Jag arbetade med uppdatering av ett dimensioneringsverktyg för Abis över IP, ett paketbaserat sätt
att överföra signaler i en del av operatörernas mobiltelefoninät. I samband med att nya versioner
av basstationssystem släpptes behövde verktygen för nätdimensionering uppdateras. Jag bidrog
med att finna modeller, implementationssätt, samt att utreda alternativa implementationer.

Visual Basic for Applications (VBA)

Microsoft Office Excel

Nätverksprotokoll

Ericsson

Projektledare

Mattias fungerade som delprojektledare för Eneas deltagande i projektet Frescor, och skrev en hel del av dokumentationen för Eneas mjukvarudelar. Frescor var ett EU-finansierat projekt för att studera och implementera en prototyp till kontraktsbaserad resurshantering för inbyggda system, i ett samarbete mellan sex universitet och fem företag.

Dokumentation

Projektledning

Ekonomi och budget

Ekonomi och budget

Enea

Mjukvaruutvecklare

Mattias projektledde ett mindre projekt för att implementera en klient för PPP over Ethernet till Eneas realtidsoperativsystem OSE. Uppdraget innebar arbete i hela kedjan av mjukvaruutveckling från att hjälpa kunden med kravställning, via design, implementation, test, leverans och supportarbete. Mattias hjälpte kunden att hitta en klar och snabbt implementerbar design av PPPoE-klienten.

Operativsystem

OSE

Inbyggda system

Nätverksprotokoll

Embedded Systems

Alcatel Lucent

Mjukvaruutvecklare

Mattias arbetade med integration av nätverksprotokollet SCTP från en tillverkare med IP-stacken från
en annan tillverkare, vilket sedan kördes ovanpå operativsystemet OSE. Kommunikationen skedde
över en VPN-tunnel med hjälp av IPsec. I detta arbete hittade han ett antal inkompatibiliteter
mellan produkterna samt flera buggar, och hjälpte därmed kunden att så snabbt som möjligt få upp
en fungerande kommunikation.

Operativsystem

OSE

Nätverksprotokoll

Andrew Telecom Sweden

Mjukvaruutvecklare och algoritmdesigner

Utveckling av bildbehandlingsalgoritmer för IR-sensorer i Matlab med implementering av dessa
algoritmer i Texas Instrument DSP:er, samt systemarkitekturarbete för att uppnå ett robust
system. Mattias hjälpte till att optimera koden för att minska processorlasten för att möjliggöra
användandet av en billigare DSP.

Inbyggda system

Bildbehandling

DSP

Embedded Systems

Autoliv

Mjukvaruutvecklare

Vidareutveckling av TSS, en testplattform för basstationssystem i mobiltelefonnät, där
testplattformen bestod av ett specialkonstruerat racksystem med ett stort antal moderkort för olika
typer av processorer. Mattias deltog i vidareutveckling av plattformens mjukvara för att stödja
protokollet L2TP och bidrog därmed till en snabb och korrekt implementering av detta och flera
andra uppdaterade GPRS-protokoll i basstationerna.

C++

Nätverksprotokoll

DSP

C++

Ericsson

Mjukvaruutvecklare

Arbete med Eneas mjukvara ASF, Advanced Scheduling Framework, för att analysera
schemaläggningsegenskaper hos inbyggda system med hårda realtidskrav. Mattias deltog i
vidareutveckling och underhåll av produkten.

C++

Realtidssystem

C++

Enea

Mjukvaruutvecklare

Design och implementering av stöd för övervaknings- och styrningsprotokollet SNMP för
nätverkskopplade köksmaskiner. Mattias gjorde en effektiv systemdesign och hjälpte kunden att
strukturera den stora mängd information som skulle presenteras via SNMP.

Inbyggda system

Nätverksprotokoll

Embedded Systems

Wexiödisk