Ewa Kihlström

Ewa Kihlström

Projektledare / Kvalitetsledare

Ewa har hög arbetsenergi och en stor förmåga att i ledande roller planera, genomföra och följa upp. Hon har en holistisk helhetssyn, men kan också gå ner på detaljnivå om så krävs. Ett prestigelöst förhållningssätt kombinerat med erfarenhet från roller på olika nivåer, gör att Ewa snabbt förstår en verksamhets utmaningar och kan identifiera lösningar.

Att hjälpa företag att utvecklas genom att bryta invanda tankemönster och våga testa andra angreppsätt är något Ewa är bra på.
För egen del brinner Ewa för att fortsätta utvecklas och även få möjlighet att dela med sig av sitt stora know-how.

Ansvarig affärsledare:

Stefan Rönning

stefan.ronning@berotec.se

076 0311666

Mina sociala medier:

Huvudkompetenser

5

Expert inom området

Är mycket kompetent inom området och kan arbeta i ledande befattning.

Quality Audits

ISO9001

Quality assurance

4

Mycket hög kompetens

Arbetar självständigt och kan leda, bilda och utveckla inom området.

Quality Management

Project Management

ISO14001

ISO22000

Auditing

3

Hög kompetens

Har haft flera uppdrag inom området och kan arbeta självständigt.

Kostnadsuppföljning

Kostnadsoptimering

Ledning och styrning

Myndighetsrapportering

Projektledare

Rapportskrivning

Myndigheter

Crisis Management

GAP-analys

Här hittar du definitionerna av våra kompetensnivåer.

Utvalda projekt och uppdrag

Projektledning

Digitaliseringsprojekt för Kvalitets- och Miljöledningssystemet, samt att få till en processinriktning i verksamheten där varje delprocess har en ägare som ansvarar för sin del.

Projektledare

Ledningssystem

Digitalisering

ISO9001

TVH Nordic AB

Kvalitetsledning

Genomgång av befintligt ledningssystem Kvalitet och miljö
Projekt att förenkla hanteringen av detsamma, införa årsplan, förenkla riskanalys mm.
Coachning av nytt skyddsombud/brandskyddsperson

Projektledare

projektsamordnare

Internrevision

ISO9001

ISO14001

TVH Nordic AB

Kvalitetsledning

Syftet med Ewas uppdrag var att primärt stödja och ge inriktning till etableringen av kvalitetssäkringsprocedurer och kvalitetskontroll i produktion.
Målsättningen var att på basis av Ewas observationer och bolagets behov utveckla kvalitetssystemet i sin helhet.

Quality Management

Quality assurance

Support Management

Cellimpact AB

Projektledare

Projektledning för uppdatering av nya ISO9001:2015 och ISO14001:2015
Vägledning och diskussion inför framtidens utmaningar

Quality Management

Projektledare

ISO9001

ISO14001

El-Supply AB

Kvalitetssäkring

Översyn av bolagets säkerhets- och kvalitetsarbete
Stöd åt chef
Utbildning i konfliktshantering

Projektledare

Säkerhetskultur

Quality assurance

Kommunikation och konflikthantering

Laxå Värme AB

Konsult

Medverkat vid utveckling av webbaserat ledningssystem tillsammans med MHTeknik

Ledningssystem

ISO9001

ISO14001

MHTeknik

Projektledning Ledningssystem

Projektledning inför ISO9001 + ISO14001 certifiering av South Pole (IT-företag) i Solna
Företaget hade inget certifikat

Projektledare

ISO9001

ISO14001

South Pole

Projektledare

Investeringsansökan (EU) för SmartPack®-maskin, Porla Brunn
Uppföljning av fakturor, sammanställning och slutrapport till myndighet

Projektledare

Rapportskrivning

Kostnadsuppföljning

Myndighetsrapportering

Porla Brunn Water Company AB

Projekt

Projektets syfte var att rationalisera de fyra nordiska marknadernas Back Office till ett gemensamt arbetsställe i Norden. Jag ingick i projektet tillsammans med projektledaren och tillika Finance Director.
Efter analys av samtliga fyra marknaders tillgång på flerspråkiga medarbetare inom kundtjänst, bokföring och finans föll valet på Sverige och Malmö.
En etablerad projektledare tillkom teamet och lokal, infrastuktur, rekrytering, intervjuer, anställning, varsel, förhandlingar, uppsägningar, utbildning osv. planerades och genomfördes.
Projektet blev lyckad mycket lärorik för mig som person.

Customer Service

Rekrytering

Utbildning

Projekt

Eden Springs Nordic