Marcus Ottosson

Marcus Ottosson

Mekanikingenjör

Marcus är en maskiningenjör med rötter inom bearbetningsindustrin vilket har gett honom en unik kunskap inom material och tillverkningsmetoder. I sina tidigare roller inom konstruktion och beräkning har han fått en god vana att jobba brett med stort ansvarstagande inom områden som test, design och verifiering.

Ansvarig affärsledare:

Martin Linderson

martin.linderson@berotec.se

070-6058008

Huvudkompetenser

4

Mycket hög kompetens

Arbetar självständigt och kan leda, bilda och utveckla inom området.

Solid Edge 3D-CAD

Mekanikkonstruktion

Maskinkonstruktion

Materialkunskap

Mekanik och hållfasthet

Mekanikkonstruktion

3

Hög kompetens

Har haft flera uppdrag inom området och kan arbeta självständigt.

Inventor

Prototypframtagning

FEM

ANSYS Mechanical

Systemingenjör

Svetsade Konstruktioner

3D-printning

Tillverkningsmetoder

AutoCAD

Hydraulik

3D-printning

FEM

2

Medelkompetens

Arbetat inom området i 1-3 år och hanterar viss svårighetsgrad.

CATIA v5

Solid works

Autodesk 3ds Max

Processindustrin

Excel VBA

Pneumatik

Här hittar du definitionerna av våra kompetensnivåer.

Utvalda projekt och uppdrag

Systemingenjör

I det här uppdraget har Marcus en systemingenjörsroll inom projektet MuMNS som står får Multi-shot Mine Neutralisation System.

Marcus har i rollen som systemingenjörslead för underprojektet MNS:
- Utformat provspecifikationer
- FEM-analys
- Mekanisk utveckling
- Teknisk kontakt gällande: Produktion, Inköp och kvalitéts-frågor.

Systemingenjör

CAD

Testspecifikation

Maskinkonstruktion

Solid Edge 3D-CAD

Saab Dynamics AB

Systemingenjör/konstruktör - Mekanik

Under uppdraget genomfördes två stycken utvecklingsprojekt av undervattensfarkoster. Under båda uppdragen har Marcus haft lead på Mekanik inom projekten.

Info om båda projekten hittas nedan.
Sabertooth för tunnelinspektion:
https://www.saabseaeye.com/news/another-record-breaking-sabertooth-for-hibbard

Sea Wasp till Nederländerna:
https://www.saabseaeye.com/news/netherlands-becomes-the-first-european-customer-for-sea-wasp

CAD

Mekanik

ANSYS Mechanical

Saab Dynamics AB

Mekanikkonstruktör / Avdelningsutvecklare

Tielman Sweden AB tillverkar pappersformar åt bageri- och livsmedelsindustrin.

Uppdraget gick ut på att starta upp en konstruktionsavdelning på företaget, för att sedan kunna vidareutveckla och effektivisera produktionsutrustningen in-house. Något som dom tidigare har fått beställa av utomstående konsult.
I arbetet med att sätta igång konstruktionsarbetet gjordes bland annat:
* Beslut togs om inköp av CAD-system samt övrig hårdvara och mjukvara som krävdes.
* Ett artikelnummersystem med revisionshantering, lagerhållning och leverantörsdata utformades i Excel, inklusive dokumentation, då detta jobbet tidigare har utförts externt så fanns det inget tidigare.

Konstruktionsarbetet innefattade:
* Konstruktion av pneumatiskt driven formhantering där målet har varit att minska den manuella hanteringen av färdiga formar.
* Konstruera ersättningsdetaljer för existerande maskiner för att öka driftsäkerheten.
* Konstruktion av anordningar för att öka maskinsäkerhet i produktionen.

Utöver detta råd givits angående framtida förbättringar på maskinparken gentemot företagsledningen. Ett arbete har även gjorts för att utöka antalet leverantörer av styr- och reglerteknik, vilket har varit en trång sektor vid många tillfällen.

Excel VBA

Inventor

Prototypframtagning

Maskinkonstruktion

Pneumatik

Tielman Sweden AB

Mekanikkonstruktör

RUAG Space AB i Linköping utvecklar adapter- och separationssystem till satelliter, centralrör (satellitchassi) och styrsystem till sondraketer.

I uppdraget ingick.
* Konstruktion av ett nytt integrationsstativ (GSE) till ett satellitprojekt.
* Konstuktion av ett satellitseparationssystem, med tillhörande dokumentation.
* Ny konceptdesign i ett offertarbete.

CATIA v5

Materialkunskap

Maskinkonstruktion

Svetsade Konstruktioner

RUAG Space AB

Systemingenjör - Mekanik

Saab Seaeye utvecklar undervattensfarkoster för både militärt och kommersiellt bruk. I produktportföljen finner vi både kabelbundna farkoster (ROV) och autonoma batteridrivna farkoster (AUV).

En lång anställning där Marcus till stor del har arbetat med Lead design / konstruktion av flertalet av Seaeye's ROV/AUVs och dess kringsystem såsom hydrauliska TMS:er (tether management system), kabelwinschar och elektronikchassin. Marcus har även utfört hållfasthetsanalyser och övriga beräkningar till aktiva projekt såsom Trycktåliga kärl för undervattensbruk, farkostchassi för lyft osv.
I sin roll som systemingenjör var Marcus ansvar att styra mekanikgruppen på en teknisk nivå med att ta fram dokumentation, vidareutveckla deras arbetssätt och jobba tvärs över alla projekt med beräkning/analys och andra kvalificerade uppgifter.

Systemingenjör

3D-printning

Autodesk 3ds Max

Prototypframtagning

Maskinkonstruktion

FEM

Solid Edge 3D-CAD

ANSYS Mechanical

Svetsade Konstruktioner

Mekanik och hållfasthet

Hydraulik

3D-printning

FEM

Saab Seaeye

Mekanikkonstruktör

Andritz AB i Växjö utvecklar torkmaskiner till pappers- och biomassaindustrin.

Konstruktion av torkanläggningar till pappersmassaindustrin i både 2D (AutoCad) och 3D (Inventor) med stor tyngdpunkt på svetsade konstruktioner och processindustri.
Var under två månaders tid delaktig i ett projekt på plats i Uruguay (UPM Frey Bentos Mill) under både uppförande/montering och under igångkörning.

Inventor

AutoCAD

Processindustrin

Svetsade Konstruktioner

Andritz AB