Urban Gjers

Urban Gjers

Verksamhetsutveckling

Urban är mycket resultatinriktad till sitt sätt, varför projektledning, att bygga upp eller förändra verksamheter samt uppgifter rörande företagsledning i olika former passar honom mycket bra. Han har alltid jobbat nära kunder vilket gett en stor erfarenhet av både försäljning och förhandling.
Urban är också en mycket uppskattad ledare hos medarbetare, där han både kan entusiasmera individer, bygga lag samt ställa krav på resultat. Stöd i form av mentorskap har alltid varit en del av Urbans arbete, där erfarenheten av processledning samt utbildning inom projektledning kommit väl till pass. Urban är dessutom både erfaren och duktig inom processledning och utbildning, vilket kan komma väl till pass vid förändringsarbete

Ansvarig affärsledare:

Huvudkompetenser

4

Mycket hög kompetens

Arbetar självständigt och kan leda, bilda och utveckla inom området.

Seminarieledare

Här hittar du definitionerna av våra kompetensnivåer.

Utvalda projekt och uppdrag

Kompetensutvecklingsprogram

Ansvarig för Berotecs utvecklingsprogram inom värderingsgrund, sälj och marknadsföring, kompetensutveckling etc. Syftet är att kontinuerligt bygga på kompetens hos våra säljare och konsulter genom seminarier i olika format - även tillsammans med våra slutkunder.
Utbildningen bygger på individens kompetens och värderingar för att utmana sig själv att skapa bättre resultat i sina arbetsuppgifter. Både för sig själv och för andra hos kund eller i det projekt man arbetar. Utbildningar hålls kontinuerligt med cirka 2 områden i månaden.

Seminarieledare

Berotec