Patrik Jedheimer

Patrik Jedheimer

Produktutvecklare

Patrik har ett långvarigt intresse för elektronik, datorer och teknik. Yrkesvalet som ingenjör var därför självklart. Att arbeta med ett stort antal produkter i olika mognadsfaser har gett honom ett brett kunskapsspann inom framför allt mjukvara och inbyggda system, men även andra områden inom produktutveckling och elektronik.

Patrik besitter en erkänt bred kompetens, har god teknisk förståelse och lätt för att se samband och lösningar. Patrik har under sin karriär arbetat med produkter av mycket olika karaktär - från mikroampere till Megawatt.

Fungerar bäst gör Patrik när arbetet sker i nära relation och samarbete med kunden. På så vis kan kundens behov sättas i fokus. Patriks syn för detaljer och långsiktighet samt stort engagemang brukar vara uppskattade egenskaper.

Ansvarig affärsledare:

Emma Fornander

emma.fornander@berotec.se

073-0810516

Mina sociala medier:

Huvudkompetenser

5

Expert inom området

Är mycket kompetent inom området och kan arbeta i ledande befattning.

C

Embedded systems

Hårdvarunära programutveckling

Mjukvarukonstruktion

C++

4

Mycket hög kompetens

Arbetar självständigt och kan leda, bilda och utveckla inom området.

Linux

Embedded Linux

Android

Elektronik

Unix

Scrum

CI (Continuous Integration)

3

Hög kompetens

Har haft flera uppdrag inom området och kan arbeta självständigt.

Java

Yocto

Python

Här hittar du definitionerna av våra kompetensnivåer.

Utvalda projekt och uppdrag

Utvecklingsingenjör

Utveckling och underhåll av styrsystem ingående i sekretessbelagd radarapplikation.
System bestående av ett flertal delkomponenter inbördes förbundna genom Ethernet/IP.

Huvudsakliga uppgifter: Utveckling i C/C++, realtidssystem i för flerkärniga ARM integrerade i Xilinx FPGA. Integration mellan MCU och FPGA
Övriga uppgifter: Utveckling av mjukvaruarkitektur. Underhåll av byggmiljö och verktyg.

Mjukvaruarkitekt

CI (Continuous Integration)

C

ClearCase

C++

SAAB Surveillance AB

Embedded-utvecklare

På Unicarriers har Patrik jobbat med utveckling av styrsystem, elektronik och mjukvara. Arbetet har innefattat:
* Konceptutveckling av nya funktioner bl.a. ny batteriteknik, samt integration av dessa i befintliga produkter.
* Mjukvaruutveckling för truckdatorerna, samt design av elsystem och CAN/CANopen-kommunikation.
* Utveckling av ny säkerhetskritisk systemplattform inför kommande förändringar i gällande elstandard.
* Programmering (främst C samt det produktspecifika “VCL”), felsökning och mätning.
* Metodutveckling angående mjukvara såsom införande av enhetstest, integrationstest och CI-funktionalitet.
* Utveckling av elektronik samt lågnivåutveckling för STM32 och XMC4700 med CMSIS/RTX5-OS.

Unicarriers Europe AB