Fredrik Lans

Fredrik Lans

Projektledare

Fredrik har lång erfarenhet av att leda team och projekt inom produktutveckling, både som chef och projektledare. Projekten har omfattat många olika delar av förändringsarbete inom organisation och tekniska utvecklingsprojekt. I och med sin erfarenhet från både tekniskt arbete i form av utvecklare, konsult och projektledare samt ledarskap i form av chef och ansvarig för stora och små team, har Fredrik en förmåga att leda på olika nivåer, med utgångspunkt i individen. Ett tekniskt ledarskap med engagemang och driv, med blick för kvalitet, affärsnytta och humanism.

Ansvarig affärsledare:

Stefan Rönning

stefan.ronning@berotec.se

076 0311666

Huvudkompetenser

5

Expert inom området

Är mycket kompetent inom området och kan arbeta i ledande befattning.

Project Manager

Agile SW Development

Riskhantering

Change Management

Resurshantering

XMind

WBS

Network Diagram

GANTT-schema

Estimering

Planering

Krav- och gapanalys

HR strategi arbete

Kvalitetsledning

Processarbete

Kundansvar

Teknisk projektledare

Budgetansvar

Tekniskt säljstöd

Planering

Kundansvar

Agile SW Development

Visa fler

4

Mycket hög kompetens

Arbetar självständigt och kan leda, bilda och utveckla inom området.

Kanban

Förändringsarbete

Rekryteringsarbete

Testning

3

Hög kompetens

Har haft flera uppdrag inom området och kan arbeta självständigt.

Databaser

Sourcing

Modbus

CANOpen

Embedded

Embedded

Här hittar du definitionerna av våra kompetensnivåer.

Utvalda projekt och uppdrag

Projektledare

Leda projekt med att utveckla en ny produkt för diagnostisering av hamnutrustning. Projektet omfattade nyutveckling av mjukvara för en modifierad hårdvara baserad på ARM plattform, ta fram kringutrustning och dokumentation samt att verifiera och driftsätta i fält. Mina uppgifter har omfattat, planering av arbetet, införandet av agilt utvecklingssätt och metodik, kontakter med leverantörer och beställare, uppföljning av KPI'er och rapportering till ledning.

Databaser

Project Manager

Agile SW Development

Kanban

Riskhantering

Change Management

Resurshantering

Sourcing

XMind

Modbus

WBS

Network Diagram

GANTT-schema

Estimering

CANOpen

Embedded

Planering

Embedded

Planering

Cargotec

Projektledare företagsstrategi

Ledde arbetet med att utforma strategi inom utvecklingsavdelning. Baserat på finansiell plan över 10 år utformades detaljerad plan för 3 och 10 års sikt. Arbetet omfattade formering av framtida krav på organisation, nerbrytning på närtid, gapanalys och planering och införande av organisationsförändringar. Resultatet från detta projekt var en tydlig vision på långt sikt, en rekryterings och utbildningsplan på kort sikt.

Förändringsarbete

Krav- och gapanalys

HR strategi arbete

Change Management

maximatecc