Daniel Rudfeldt

Daniel Rudfeldt

Teamledare och programvaruutvecklare

Daniel är en agil ledare, coach och programvaruutvecklare i själ och hjärta. Han blev civilingenjör på Teknikum vid Uppsala Universitet 1987 och har sedan dess arbetat för ett antal olika arbetsgivare, inom ett antal olika affärssegment, i ett antal olika roller, framför allt med utveckling av programvara i produkter och system. Han har både ledar- och utförarerfarenhet, och har trivts bäst i de perioder då han fungerat som en ”spelande tränare” i en agil omgivning. Han har god simultankapacitet, är lösningsbenägen och orädd.

Ansvarig affärsledare:

Åke Holmberg

ake.holmberg@berotec.se

+46709313311

Mina sociala medier:

Huvudkompetenser

5

Expert inom området

Är mycket kompetent inom området och kan arbeta i ledande befattning.

Team leader

Produktutveckling

Configuration Management

Mjukvaruutveckling

4

Mycket hög kompetens

Arbetar självständigt och kan leda, bilda och utveckla inom området.

Embedded systems

Systemutveckling

Python

Mercurial

Linjechef

C/C++

Agile/Scrum/Kanban

JIRA

FreeRTOS

Jenkins/Hudson

ARM cortex-M

Life Cycle Management

Subversion

Release Management

Ruby

IAR Embedded Workbench

Realtidssystem

Inbyggda system

Utvecklingschef

3

Hög kompetens

Har haft flera uppdrag inom området och kan arbeta självständigt.

Systemarkitektur

GNU C

RTOS

Förändringsledare

MS Visual C++

ARM

Debugging tools

MS Access

2

Medelkompetens

Arbetat inom området i 1-3 år och hanterar viss svårighetsgrad.

Eclipse

Mobilt Internet

User Documentation

XML

Simulatorer

TI Code Composer Studio

Bluetooth

Pocket PC

Här hittar du definitionerna av våra kompetensnivåer.

Utvalda projekt och uppdrag

Configuration and release manager, tools expert

Atlas Copco Industrial Technique is in an expansive and successful phase with a lot of ongoing projects aiming for developing new industrial power tools, and assembly systems for a demanding market. They want in the same time consolidate and unify the development of software, both embedded in the tools, and deployed in Linux based tool controllers. My main mission is to help them through this phase, to migrate to a unified software development platform and environment, with the emphasis on configuration management, development tools, and continuous integration and delivery.

Configuration Management

Jenkins/Hudson

Mercurial

Embedded systems

Systemutveckling

Eclipse

Python

CMake

C/C++

JIRA

FreeRTOS

GNU C

ARM cortex-M

Atlas Copco

Utvecklingschef

Sigicom AB utvecklar, producerar, marknadsför och säljer ett system för construction site monitoring (CSM). Systemet består dels av produkter innehållande sensorer för mätning av vibration, ljud, tryckvåg, damm och partiklar, mm, som sätts ut runt stora byggarbetsplatser, och dels av en internettjänst med en databas för insamling och analys av registrerat data. I Daniels uppdrag ingick främst ledning av utvecklingsavdelningens arbete med framtagande av en ny generation av systemet. Daniel ansvarade även för införande av nya system för configuration management, continuous integration, automatisk testning och ärendehantering. Daniel gjorde även insatser som aktiv programvaruutvecklare. Daniel ingick i företagets ledningsgrupp.

Embedded systems

Systemutveckling

Eclipse

Python

Mercurial

Team Leader

Linjechef

C/C++

Agile/Scrum/Kanban

JIRA

FreeRTOS

Produktutveckling

GNU C

RTOS

Jenkins/Hudson

Mobilt Internet

ARM cortex-M

Sigicom AB