Hans Isacson

Hans Isacson

Partner och management konsult

Hans har en gedigen erfarenhet av analyser, kommunikation, varumärkesarbete, verksamhets- och affärsutveckling. De senaste 13 åren har han drivit egna verksamheter och de uppdrag han arbetat med har i första hand varit inom B2B segmentet men har även konsumentrelaterade produkter och tjänster. Han har lång erfarenhet av en mängd olika marknadsstrukturer och branscher både nationellt och internationellt, vilket gör att han kan träda in i en rad olika roller och uppdrag inom såväl strategiskt arbete som genomförandefasen. Hans erbjuder rådgivning inom följande områden: Management, verksamhets- affärsutveckling och marknadsutveckling. Affärs- och marknadsstrategier. Specialistkunskaper inom Visuell Planering, Lean Marketing/Sales. Arbetar även som styrelserådgivare/advisory Board, är mentor/businesscoach hos Connect Väst samt Industrial Advisor hos Chalmers Industriteknik.

Ansvarig affärsledare:

Hans Isacson

hans.isacson@berotec.se

0721875001

Mina sociala medier:

Huvudkompetenser

5

Expert inom området

Är mycket kompetent inom området och kan arbeta i ledande befattning.

Verksamhetsutveckling

Styrelsearbete

Affärsanalys

Marknadsstrategier

Kommersialisering

Advisory Board

Mentor coach

Kommunikation

Här hittar du definitionerna av våra kompetensnivåer.

Utvalda projekt och uppdrag

Business Advisor

Hans arbetar med rådgivning till företag som vill ta en innovativ idé eller produkt/tjänst till marknaden. Hans nätverk inom Chalmers bidrar till att rätt kompetens kan kopplas till rätt projekt.

Chalmers Industriteknik CIT

Affärscoach/Mentor

Hans arbete innebär en strategisk genomlysning av affären och strukturerad återkoppling från ett relevant, objektivt och professionell perspektiv. Detta säkerställer verkliga och varaktiga resultat.

Mentor coach

Connect Väst