Patrik Jonsson

Patrik Jonsson

Beräkningsingenjör

Initiativrik och noggrann med lång och bred erfarenhet av främst tekniska beräkningar inom i första hand hållfasthet men även mekanik-konstruktion och värmeöverföring. Tekniska beräkningar såsom högcykel- och lågcykel-utmattning, kryp, sprickpropagering, modal analys samt svetsade och bultade konstruktioner/strukturer på Gas Turbiner, Militära Flygplan, Lyftutrustning, Transportramar, Bottenramar och Truckar. Även viss erfarenhet som projektledare, livslängdsansvarig och teknisk handledare.

Ansvarig affärsledare:

Martin Linderson

martin.linderson@berotec.se

070-6058008

Huvudkompetenser

4

Mycket hög kompetens

Arbetar självständigt och kan leda, bilda och utveckla inom området.

Excel

Abaqus

3

Hög kompetens

Har haft flera uppdrag inom området och kan arbeta självständigt.

Hypermesh

Pro/Mechanica

Ideas

Eurocode

Marina klasskrav Lloyds DNV

BSK

2

Medelkompetens

Arbetat inom området i 1-3 år och hanterar viss svårighetsgrad.

Matlab

Pro/Engineer

Fortran 95

SolidWorks

NX 10

1

Grundläggande kompetens

Nyss utförd utbildning och har kortare arbetserfarenhet inom området.

Franc3d

Catia

Här hittar du definitionerna av våra kompetensnivåer.

Utvalda projekt och uppdrag

Beräkningsingenjör

Modellering och utmattningsdimensionering av stator- och rotordelar, såsom ledskenor, skovlar, skivor och hus hos gasturbiner vid hög temperatur. Bland annat högcykelutmattning, lågcykelutmattning, termomekanisk utmattning, kryp, sprickpropagering och värmeöverföring samt livslängdsansvarig av flera turbinkomponenter.

Beräkning och framtagning av laster av svetsade och bultade stålkonstruktioner såsom lyftverktyg, utrullningsverktyg, transportramar, bottenramar samt offshore-strukturer. Beräknings- och metodansvarig, bland annat av svetsar, bultförband, öronförband och slanka konstruktioner (knäckning).

Beräkning av tex vindlast, våglast, seismisk last, operationslast, olyckslast och dimensionering enligt interna standarder samt Eurocode (EC), International Building Code (IBC) och Det Norske Veritas (DNV).

Siemens

Beräkningsingenjör

Bedömning av materialval samt beräkning av drivaxlar och tillhörande kopplingar/förband på obemannade helikoptrar. Därtill även sprick-studie och styvhetsbedömning av ramstruktur samt modal analys.

CybAero