Lars Mattsson

Lars Mattsson

Projektledare

Lars har mångårig erfarenhet som projektledare, både i rollen som delprojektledare för stora komplexa produktutvecklingsprojekt och som projektledare för produktionsrelaterade projekt. Lars har även erfarenhet från många olika roller inom produktionsteknik och mekanikkonstruktion, och denna breda bakgrund upplever han som en stor styrka i sin projektledarroll. Han har ett stort intresse av framförallt produktutveckling och produktionssättning av nya produkter.

Lars har en bra förmåga att entusiasmera sina medarbetare och vill gärna ha ett nära samarbete med sina kollegor. Ett starkt engagemang bidrar till att problem blir lösta inom utsatt tid. Hans helhetssyn samt strukturerade och analytiska angreppssätt leder ofta till mycket effektiva lösningar.

På fritiden har båtar av alla slag alltid varit en viktig del i Lars liv. Träning är en annan viktig del av fritiden och då gärna i form av terränglöpning, skidåkning, simning och cykling.

Ansvarig affärsledare:

Karl Hedberg

karl.hedberg@berotec.se

0727020510

Mina sociala medier:

Utvalda projekt och uppdrag

Produktlinjeledare och Projektledare för Special produkter

Fördelning och ledning av arbete med vidareutveckling och löpande underhåll av produkter med problem som rapporteras från användare, säljare, produktion m fl.
Månadsvis planering, driva och presentera aktiviteter samt planera resurser för kommande period.
Veckovis rapportering av status för styrgruppen och övriga organisationen.
Dagliga avstämningsmöten med projekt-teamet.
Driva och hålla i beredning och offertarbete för kundspecifika projekt och specialanpassningar, ofta med hög teknisk komplexitet och utmanande krav.

FLIR Systems AB