Jenny Matsson

Jenny Matsson

Process- och verksamhetsutvecklare inom Supply Chain

Jenny har de senaste 17 åren arbetat inom inköp, logistik, produktion och kvalitet och brinner för att optimera processer och system för ett effektivare och standardiserat arbetssätt. Ständiga förbättringar ingår i allt Jenny gör utifrån de strategier och visioner företaget har. Jenny är strukturerad, analytisk, resultatfokuserad och noggrann i sitt arbete. Jenny får goda vitsord från leverantörer och medarbetare då de uppskattar att hon är tydlig, rak, drivande, slutför uppgifter och framförallt att hon gör det i tid.

Jenny ägnar all fritid åt sin familj, släkt och vänner genom goda middagar, resor, fritidshus, friluftsliv, skridsko- och skidåkning, träning och läsning.

Ansvarig affärsledare:

Åke Holmberg

ake.holmberg@berotec.se

+46709313311

Mina sociala medier:

Huvudkompetenser

5

Expert inom området

Är mycket kompetent inom området och kan arbeta i ledande befattning.

Inköpsprocesser

4

Mycket hög kompetens

Arbetar självständigt och kan leda, bilda och utveckla inom området.

Strategisk inköp

Upphandling

Kontinuerliga förbättringar

Förbättringsåtgärder

Inköpsansvarig

5s

Leverantörshantering

Leverantörsmöten

Leverantörsuppföljning

Produktionsplanering

Supply Chain Management

Reklamationshantering

Prognos

3

Hög kompetens

Har haft flera uppdrag inom området och kan arbeta självständigt.

Inköpssystem

Kvalitetsaudits

Kvalitetsansvarig

Kvalitetsledningssystem

Kanban

Lean production

Leverantörsutvärdering

Leverantörsavtal

Internutbildare

Logistik

Lager

BaaN IV

Kvalitetsledning

Verksamhetsutvecklare

Processutvecklare

Här hittar du definitionerna av våra kompetensnivåer.

Utvalda projekt och uppdrag

Projektledare och interim Supply Chain Manager

Kravställare ERP system och leverantörsutvärdering av ERP leverantörer (svenska)
Industrialiseringsprojekt
Retrofitprojekt
Interim supply chain manager
Support implementering av SAGE X3
Secure start up of production in Poland
Improvement work with product quality issues (China, Poland, Italy, Sweden)

Better Shelter Org

Verksamhetsutvecklare Supply Chain och Kvalitet

Nulägesanalys - kartlägga mål, delmål, arbetsuppgifter, processer och kompetensområden.

System Edströms Bilinredningar AB