Rolf Blomgren

Rolf Blomgren

Inköp och verksamhetsutveckling

Rolf har en lång erfarenhet från globalt inköp inom automotive, produktutveckling inom elektronik samt gjuteriindustrin. Med tvärfunktionellt arbetssätt och ett bra teamwork kompletterar Rolf med sin helhetssyn, strukturerade och analytiska angreppssätt tillsammans med stort engagemang att målen nås inom angiven tidsram.

Rolf får goda vitsord från leverantörer, kunder och medarbetare. På fritiden har idrott i allmänhet och ishockey i synnerhet varit en viktig del i Rolfs liv. Under en tid var Rolf även ungdomsledare inom fotboll och ishockey. Rolf tycker om att arbeta med kroppen till exempel genom att underhålla sommarstället i Finland.

Ansvarig affärsledare:

Jan Erlandsson

jan.erlandsson@berotec.se

0706110995

Huvudkompetenser

5

Expert inom området

Är mycket kompetent inom området och kan arbeta i ledande befattning.

Inköp

Kostnadsoptimering

4

Mycket hög kompetens

Arbetar självständigt och kan leda, bilda och utveckla inom området.

Organisation av processer

Organisationsutvecklare

3

Hög kompetens

Har haft flera uppdrag inom området och kan arbeta självständigt.

Verksamhetsutveckling

Här hittar du definitionerna av våra kompetensnivåer.

Utvalda projekt och uppdrag

Strategisk inköpare

I uppdraget har ingått bl.a. projektupphandling, prisavtal,
leverantörsutveckling, marknadsundersökning och avtal

SAAB Dynamics AB

R&D chef

Chef för produktutvecklingen där Rolf uppdaterade delar av
ledningssystemet och förde in ett arbetssätt enligt APQP och delar av Lean
Product Development.

SEM AB