Karin Åhlén

Karin Åhlén

Karin Åhlén

Karin är i grunden utbildad Toxikolog med intresse för ledarskap/coaching och hon har drygt 18 års erfarenhet av kvalitetsarbete enligt GMP/QSR inom Life science. Hennes kompetens sträcker sig från rent analysarbete till chefsbefattningar. Hon är positiv, kvalitetsmedveten, noggrann, engagerad och prestigelös med en hög arbetskapacitet.

Ansvarig affärsledare:

Therese Nordstrand

therese.nordstrand@berotec.se

0732801451

Huvudkompetenser

5

Expert inom området

Är mycket kompetent inom området och kan arbeta i ledande befattning.

Kvalitetshantering

Good Manufacturing Practise (GMP)

Quality Engineer

Avvikelsehantering

Dokumenthantering

4

Mycket hög kompetens

Arbetar självständigt och kan leda, bilda och utveckla inom området.

QA/QC

QC-lab

Reklamationshantering

Avvikelseutredning

Kvalificeringsledare

Kvalitetssystem

3

Hög kompetens

Har haft flera uppdrag inom området och kan arbeta självständigt.

Kvalitetsrevisioner

Valideringsledare

Här hittar du definitionerna av våra kompetensnivåer.

Utvalda projekt och uppdrag

Internrevisor

Utförande av internrevision enligt ISO 13485, genom kundbesök och sammanställning och avrapportering.

Nortechmedical

Kvalificeringsledare, QC

Förarbete inför validering av ny förvaringsfrys hos kunden. Överlämnande till den konsult som tog över projektet.

Olink AB