Mikael Lindberg

Mikael Lindberg

Affärsledare som utvecklar kod, metoder och människor

Mikael strävar efter att alltid utvecklas och se till teamets bästa. Han brinner för att hitta bästa möjliga lösning för företaget eller uppdragsgivaren.

Att motivera andra människor, hjälpa till att hitta personens styrka, att utmana och skapa en miljö som möjliggör kreativitet och innovation driver Mikael. Han har jobbat med agila metoder sedan 2005, både med Scrum, Lean och Kanban och diskuterar gärna olika arbetssätt.

Ansvarig affärsledare:

Mikael Lindberg

mikael.lindberg@berotec.se

0725753600‬

Mina sociala medier:

Huvudkompetenser

5

Expert inom området

Är mycket kompetent inom området och kan arbeta i ledande befattning.

Project Management Support

Agile Methods

Leadership (technical corporations)

4

Mycket hög kompetens

Arbetar självständigt och kan leda, bilda och utveckla inom området.

Scrum

Employee branding

Personal

Rehabilitering

3

Hög kompetens

Har haft flera uppdrag inom området och kan arbeta självständigt.

Java

Webservices

Software Architect

TDD - Testdriven utveckling

Open Source

Budget

User experience

Konsultinköp

Cloud Computing

Teammotivering

Sociala Medier

Försäljning

Arbetsrätt

Atlassian Jira

2

Medelkompetens

Arbetat inom området i 1-3 år och hanterar viss svårighetsgrad.

C++

Här hittar du definitionerna av våra kompetensnivåer.

Utvalda projekt och uppdrag

Konsultchef

På Sylog har jag fått möjlighet att bygga en helt ny konsultgrupp. Jag har arbetar med rekrytering, Employer Branding, strategier för rekrytering samt sociala medier och även försäljning. Under min tid så rekryterade jag in 21 personer till min grupp av blandad kompetens inom systemutveckling och test.

Jag var ansvarig för rekryteringsbudgeten och vilka aktiviteter som förteget ska vara involverade i.
Jag var med i gruppen som panerar och genomför marknadsaktivitet gentemot kunder och framtida anställda.

Under våren 2020 startade jag satsningen Mission Molnet, det handlade om att motivera konsulter att utbilda sig inom molnet, utbilda säljstyrkan i vilka fantastiska möjligheter som finns inom molnutveckling och även kommunicera till rekryter och företagets kunder att Sylog satsar på molnet.

AWS

Microsoft Azure

Sociala Medier

Budget

Personal

Försäljning

Employee coaching

Cloud Computing

GCP

Employee branding

Sylog Sverige AB

Manager Software Systems, Product Innovation

Arbetade som personalchef med som mest 44 direktrapporterande samt ansvarig för sju olika projekt i rollen som Project Owner det vill säga ansvarig för att ha rätt person på rätt plats.

Mitt primära arbeta vara att leda och förbättra teamet av mycket skickliga ingenjörer inom mjukvaruutveckling som arbetar på ASSA ABLOY Shared Technologies. Jag tog också ett stort ansvar för Employer Branding, rekrytering samt hålla bra kontakt med leverantörer av konsulter och tjänster.

Arbetet var fokuserat enligt Agile och Lean metoder, det arbetssättet säkerställde att vi var flexibla och kostnadseffektiva, ett viktigt mål för allt som ASSA ABLOY gör. Jag var en del av ett team med fyra chefer i Stockholm samt två i Polen (Krakow) och vi hade också utvecklingscentrum i Indien (Gurgaon).

Jag började med 22 utvecklare i mitt team 2014 och när jag lämnade ASSA ABLOY 2018 hade mitt team vuxit till 44 utvecklare.

Som ledare stödde jag ingenjörer i projektutförandet samt att coacha och se till att alla anställda mår bra och levererar på topp.

Som chef för mjukvaruavdelningen jobbade jag med människor som hade följande kompetenser:
* mobilappasutvecklare
* fullstackutvecklare
* UX-utvecklare (researchers, interaktionsdesigners, UI-designer och industridesigners)
* mjukvaruarkitekter
* datavetare
Alla väldigt stolta och mycket skickliga personer.

Om jag ska lyfta fram något under min tid så byggde jag upp UX-teamet från 0,5 personer till ett team på nio. Jag startade, utbildade och implementerade ett mjukvaru- och elektroniskt säkerhetscenter innehållande Security Champions och ett större kunnande generellt i organisationen inom säkerhet, detta lämnade jag stolt över till den nya CISOn placerad i Polen.

Satsning på att flytta utvecklingen in i molnet var också en stor del av arbetet. Det var viktigt att följa med utvecklingen och kunna erbjuda en arbetsplats som var relevant för personalen.

Project Management Support

Security

Open Source

AWS

Lönesättning

Budget

User experience

Konsultinköp

Utbildning

Employee coaching

Cloud Computing

Teammotivering

Team Building

Purchase

UI

Employee branding

ASSA ABLOY AB - Shared Technologies