Hans Insulander

Hans Insulander

Systemutvecklare & elektronikkonstruktör

Hans är systemutvecklare och konstruktör sedan 1996. Han har en djup erfarenhet från flera olika områden inom mjukvara, embedded, elektronik och projektledning/scrum master. Erfarenhet från radio, telekom, finans, media, högskola m.m. Hans har även jobbat med utbildning, coaching inom programmering, agila metoder, teknisk projektledning och utveckling och produktion av mekanik.

Som en del av sitt eget företag Codium har Hans en verkstad/labb för elektronik och mekanik. Där finns utrustning för utveckling och tillverkning av prototyper/förserier inom elektronik och radio. Dessutom finns mekanikutrustning, 3d-skrivare, svets, snickeriutrustning m.m. Lokalen på 73 kvm finns i norrort nära E4:an.

Ansvarig affärsledare:

Åke Holmberg

ake.holmberg@berotec.se

+46709313311

Huvudkompetenser

5

Expert inom området

Är mycket kompetent inom området och kan arbeta i ledande befattning.

Linux Server

Mjukvarukonstruktion

Linux

C++-programming

4

Mycket hög kompetens

Arbetar självständigt och kan leda, bilda och utveckla inom området.

Python

Real time programming

Backendutveckling

Data/Telecommunication

Open Source Software

3

Hög kompetens

Har haft flera uppdrag inom området och kan arbeta självständigt.

RF

Elektronikkonstruktion

PCB Schematics

Embedded Software

PCB Layout

RF EMC

Kretskortslayout

Radioteknik

PCB-design

Mönsterkortdesign

EMC/EMI

Test Driven Development

Cloud Services

Audio streaming

Git

HTTP REST APIs

Redis Cache

Scrum Master

Embedded Systems

Agile Scrum Methodology

PCB design

GitHub

Kanban metoder

Distribuerade system

Certifierad Scrum Master

IT-requirements and testing

Team Leader

Network Equipment

Visa fler

2

Medelkompetens

Arbetat inom området i 1-3 år och hanterar viss svårighetsgrad.

Radiokommunikation

SQLite 3

PostgreSQL

Video streaming

Audio and Video signal processing.

Videoserver

Digital signal processing

Videobehandling

Audio proccessing

Time synchronization

Frontend

Java

Jenkins CI

Tillverkande industri

Industrialisering

Utbildningsutveckling

Teknisk utbildning

Undervisningsmaterial

XML/XSD

Access management

Identity and Access Management (IAM)

MySQL

HTML

JavaScript

time transfer

Visa fler

Här hittar du definitionerna av våra kompetensnivåer.

Utvalda projekt och uppdrag

Systemutvecklare

Net Insight levererar nätverksutrustning för global leverans av video inom mediaproduktion och distribution . Hans har i ett tidigare uppdrag varit med och uppfunnit teknik för tidssynkroniserad leverans av video & audio till konsumentenheter, som senare såldes till Amazon.

I det här uppdraget medverkade Hans i en förstudie och prototypimplementation av förbättringar av tidsöverföring i Net Insights produktplattform för mediadistributionsnät.

C++-programming

Network Equipment

GNSS

time transfer

Net Insight AB

RF Designer

True Heading var med och skapade AIS som är ett internationellt system för att fartyg ska kunna se varandra och navigationshjälpmedel till havs. Systemet är delvis baserat på Håkan Lans patent, och består av AIS-transpondrar som pratar med varandra via VHF-radiokommunikation på 162 MHz. Utöver radiosändaren/mottagaren innehåller en transponder en GPS-mottagare, en mikrokontroller och i de flesta fall ett filter/switch för delning av antenn mellan fartygets vanliga VHF-radio för talkommunikation och transpondern.

Projektets mål var att att nyutveckla en egen AIS-transponder klass B för fritidsbåtar och mindre yrkesfartyg med syfte att minska totalkostnad för produkten, vilket ger bättre lönsamhet för bolagen.

Hans arbetade främst med konstruktion av schema och layout av till elektroniken i produkten, och samarbetade över disciplingränserna med övriga projektmedlemmar inom mekanik, mjukvara, certifiering m.m. Elektroniken i produkten består av GPS-mottagarmodul, STM32-baserad mikrokontroller, FM-mottagare för 162 MHz, FM-sändare för 162 MHz, RF-slutsteg på 5W , antennfilter & switch för antenndelning. Dessutom tillkommer omvärldsgränssnitt som WiFi, USB, NMEA 0183, NMEA 2000, GPIO m.m.

Hans byggde också upp ett komplett radiolabb med en blandning av kundens befintliga instrument, nyinköpta instrument samt sina egna instrument som lånades ut till projektet.

Hans arbetade även med kontakt och samarbete med kontraktstillverkare, komponentleverantörer, komponenttillverkare m.m.

RF

Elektronikkonstruktion

PCB Schematics

Embedded Software

Radiokommunikation

PCB Layout

RF EMC

Kretskortslayout

Radioteknik

PCB-design

Mönsterkortdesign

EMC/EMI

True Heading AB